Economía Circular

Associació Industrial per a la Producció Neta

JORNADES DE MEDI AMBIENT. AIPN 2016. Associació Industrial per a la Producció Neta. Data de celebració: 8 de juny de 2016

Ciutat del Prat. (Avinguda Remolar 46 -08820-El Prat de Llobregat)

PROGRAMA

9:00 h. Acreditació assistents.

9:30 h. Benvinguda a càrrec del President de l’AIPN, Sr. Jordi Oliver-Rodés.

9:45 h. Inauguració de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marta Subirà,

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de

Catalunya.

10.00 h. Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire - Horitzó

2020. A càrrec de la Sra. Mercè Rius, Directora General de Qualitat

Ambiental (Departament Territori i Sostenibilitat. Generalitat de

Catalunya).

10.30 h. El trasllat de residus entre Comunitats Autònomes (Reial Decret

180/2015, de 13 de març). A càrrec de la Sra. Beatriu Sánchez, Cap

del Departament d’Atenció Ciutadana de l’Agència de Residus de

Catalunya.

11.00 h. Cofee break

11.30 h. Economia Circular amb la intervenció de:

- Sr. Xavier Gabarrell, Departament Enginyeria Química, Biològica i

Ambiental, Institut Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB).

- Sra. Pilar Chiva, Directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del

Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya.

12.30 h. Debat.

13.00 h. Cloenda Jornada.