Zero Waste Workshop

22 març de 2012
Cal confirmar assistència a:
Sala Lluís Vives I de l'Hotel Campus. Bellaterra, (Universitat Autònoma de Barcelona)
Seguiu-lo en directe pel Twiter per @ineditinnova sota el hashtag #jornadaZW. Us invitem a participar activament amb comentaris i opinions

08.45h. Lliurament de la documentació. Sala Lluís Vives I de l'Hotel Campus.

09.00h. Obertura

Sr. Josep M. Tost. Director de l'Agència de Residus de Catalunya

Presentació del Projecte Zero Waste.

Dr. Xavier Gabarrell (UAB - Sostenipra)

09.30h. Sessió 1: Els residus i el canvi climàtic

Modera: 
Jordi Oliver (Inèdit Innovació)

El rol dels residus en el canvi climàtic

Josep Garriga (Assessor en canvi climàtic de la Fundació Fòrum Ambiental)

Avaluació ambiental dels residus orgànics

Francesc Giró (Agència de Residus de Catalunya)

10.30h. Sessió 2: Experiments, instruments i guies desenvolupats per Zero Waste

Modera: 
Núria Balcells (Consell Comarcal de la Segarra)

Analítica del compost: casolà vs. industrial

Xavier Font (UAB-GICOM)

Aplicació de compost de la fracció orgànica de residus municipals. Prova pilot en camp

Pere Muñoz (IRTA - Cabrils)

Instruments econòmics pel sector de residus

Ignasi Puig- Marta Jofra (ENT)

11.30h. Pausa – Cafè

11.45h. Sessió 3: Canvi climàtic i prevenció

Modera: 
Adriana Artola (GICOM-UAB)

El malbaratament dels aliments

Paco Muñoz (Oficina de Medi Ambient UAB)

Propostes d’accions per a fer front al canvi climàtic

Victor Mitjans (F. Prevenció Residus i Consum)

Productes reciclats i petjada de carboni

Alfred Vara (Agència de Residus de Catalunya)

12.50h Sessió 4: Tractament de residus i canvi climàtic

Modera: 
Patrícia Martin (Associació de municipis per a la recollida porta a porta)

Impactes dels impropis a les plantes de compostatge

Albert Mateu (Grinyó)

Impactes en plantes de tractament mecànic biològic (TMB)

Lluís Otero (Hera Holding)

Procesos innovadores para la mejora del biogás - Análisis ambiental de tecnologías para purificar el biogás de vertederos y secuestrar CO2 (UPGAS-LOWCO2)LIFE08/ENV/IT/000429

Katherine Starr (UAB - Sostenipra)

14.00h. Dinar (Bufet adjacent)

14:45h. Sessió 5: Polítiques i estratègies per mitigar el canvi climàtic en el sector residus

Modera: 
Teresa Guerrero (Agència de Residus de Catalunya)

Inventari i càlcul d’emissions de plantes de tractament de residus a Catalunya

Salvador Samitier (Oficina Catalana del Canvi Climàtic)

El desenvolupament de la gestió sostenible dels residus municipals

Enric Coll (Diputació de Barcelona)

Compromís enfront el canvi climàtic

Carles Conill (Àrea Metropolitana de Barcelona - Entitat del Medi Ambient)

El SIMUR: eina a l’abast dels municipis

Marta Vila (Centre Ciutadà per a la Minimització i el reciclatge de residus)

CO2ZW: Calculadora de la petjada de carboni dels residus

Ramon Farreny (Inèdit Innovació)

17.00h. Conclusiones y cierre de la jornada

Modera: 
Dr. Joan Rieradevall (UAB - Sostenipra)

Cierre

 Sra Doña Margarita Ruiz Saiz-Aja

Subdirectora General Adjunta de Residuos

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Comision: 
Dra. Adriana Artola
Dr. Xavier Font
Dr. Xavier Gabarrell
Dr. Carles M. Gasol
Dr. Joan Rieradevall
Dr. Jesús Rives
Dr. Antoni Sánchez
Dra. Gara Villalba
PROJECTE RESIDUS ZERO (1G-MED08-533)

El projecte "Low Cost - Zero Waste Municipality" (Baix Cost - Zero Residus Municipals) amb les sigles “ZERO WASTE” va començar oficialment el maig del 2009. Durant 36 mesos lΆassociació en què participen set socis - Efxini Poli, Xarxa dΆAutoritats Locals per al Desenvolupament Social, Cultural, Turístic, Ambiental i Agrícola, GRÈCIA (soci líder); Societat de Reciclatge Ecològic, GRÈCIA; Universitat Aristòtil de Tessalònica, Laboratori de Transferència de Calor i dΆEnginyeria Ambiental, GRÈCIA; Municipi de Ragusa, ITÀLIA; UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, Departament dΆEnginyeria Química, CATALUNYASPAIN; Centre de Recerca Científica Bistra Ptuj, ESLOVÈNIA; BRGM - Estudis Geològics Regionals de la Província dels Alps - Costa Blava, FRANÇA - estan treballant en la difusió de coneixements pràctics i en la recopilació de dades per tal de facilitar als municipis lΆaplicació de mètodes de reducció de residus.  
El projecte té per objectiu desenvolupar un sistema de gestió integrat de residus zero per als municipis, basat en els principis de reutilització, reciclatge i reducció dels residus que acaben en els abocadors. Per fer front a aquest repte, el projecte es centra en accions de sensibilització dirigides.
En el marc del projecte ZERO WASTE es preveu la realització de les següents activitats:

- el desenvolupament dΆun pla de comunicació del projecte; una pàgina web, fulletons, pòsters, material publicitari; una campanya de premsa i mitjans de comunicació; organització de jornades informatives amb tallers temàtics i exposicions.

- el desenvolupament dΆenquestes i lΆanàlisi de sistemes de residus zero per avaluar els mètodes de gestió de residus dels municipis. LΆestudi dels requisits operatius per a la implementació dΆinstal·lacions municipals de compostatge de residus orgànics domèstics.

- lΆintercanvi dΆexperiències en: lΆanàlisi dels inventaris de les millors i les pitjors pràctiques i dΆanàlisis DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) transnacionals; organització de tallers sobre mètodes de gestió de residus i  resolució comuna sobre lΆaplicació de residus zero.

- la implementació del procediment de sistemes alternatius de gestió de residus en municipis, composat de directrius pràctiques per a cada municipi pilot i aplicació pilot.

- el desenvolupament dΆeines de política regional: la creació dΆun manual general sobre el procediment dΆimplementació de sistemes alternatius de gestió de residus i una eina interactiva de suport per a la presa de decisions; la participació i lΆintercanvi de coneixements per als treballadors municipals, responsables polítics i altres parts interessades.

- lΆaplicació pilot de compostatge domèstic per a un determinat nombre de llars.

El projecte ZERO WASTE es porta a terme dins del programa MED 2007-2010, Objectiu 2.1 “Protecció i millora del patrimoni i dels recursos naturals”, per Grècia és cofinançat  en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i en un 25% per fons nacionals.

 

Asociacion: 
EFXINI POLI, Xarxa dΆAutoritats Locals per al Desenvolupament Social, Cultural, Turístic, Ambiental i Agrícola - GRÈCIA (soci líder)
SOCIETAT DE RECICLATGE ECOLÒGIC - GRÈCIA
UNIVERSITAT ARISTÒTIL DE TESSALÒNICA, Laboratori de Transferència de Calor i dΆEnginyeria Ambiental - GRÈCIA
MUNICIPI DE RAGUSA – ITÀLIA
UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, Departament dΆEnginyeria Química - CATALUNYA
CENTRE DE RECERCA CIENTÍFICA BISTRA PTUJ - ESLOVÈNIA
BRGM - Estudis Geològics Regionals de la Província dels Alps - Costa Blava - FRANÇA

Inscripcions tancades