Jornada d'orientació per la preparació de projectes: Prima i nous reptes

Barcelona, 22 de gener de 2018. 9h-17h
Cal confirmar assistència a:
Barcelona.
L'objectiu d'aquesta jornada és explorar, orientar i identificar socis per participar en les noves convocatòries d'agricultura urbana, dins el marc del nexus aigua-energia-alimentació. Places limitades prèvia inscripció i confirmació. Matí: Hotel Moderno. Migdia i tarda: Av. Litoral 62.

a) Presentació del SGR Sostenipra i les seves línies estratègiques

Modera: 
Dr Xavier Gabarrell

b) URBAG

Modera: 
Dra Gara Villalba

Integrated System Analysis of Urban Vegetation and Agriculture: how green infrastructures can be effective in contributing to urban sustainability

c) La ciutat mosaic

Modera: 
Dr Joan Rieradevall

El concepte  innovador NEXUS (energia, aigua i agroverd) des de una perspectiva ECONOMIA CIRCULAR  en les cobertes i terrats amb valors ambientals, arquitectònics, socials i econòmics.

d) Gestió de recursos per a una economia circular

Modera: 
Dra Laura Talens

Database of SEmiconductors and other electronic components (DoSE).

El DoSE té els següents objectius: Construir coneixements sobre la composició de material d'EEE i com es pot veure afectat pel desenvolupament de la tecnologia; Millorar el model per avaluar millor l'impacte ambiental de l'EEE, els beneficis econòmics del seu reciclatge i la possible contribució a l'economia circular. DoSE serà la primera base de dades que proporcioni informació sobre la composició de components electrònics utilitzats en els EEE. Proporcionarà la composició material que facilitaran l’ACV  dels EEE. Permetrà obtenir un coneixements més amplis dels residus futurs i, per tant, avançar en el desenvolupament de tecnologies per millorar el reciclatge actual.

e) Prima

Modera: 
Dra Maria Rosa Rovira

L'agenda del programa PRMA: Nexus aiga-energia-aliments i les seves call específiques

f) Conclusions i propostes

Modera: 
Dr Xavier Gabarrell

Inscripcions tancades